Kaş Masaj Salonu Mutlu Son Janset

Kol damarlarındaki tıkanıklık toplumda yaygın olmasa da, atardamarlarda 60 yaşında olan sigara içenlerde etkili olabilir. Kaş masaj salonu Kol damarlarında kalp ve parmaklar arasında oklüzyon oluşabilir. Sıkışıklığın ilerlemesi yavaştır. Kaş masaj salonu Maksimum subklavyen arter tıkanıklığı görülür. Bu gemi aorttan ayrılır ve kola gider. Kaş masaj salonu . Ayrıca, vertebral arteri, serebelluma verir. Bu nedenle, venin tıkanması durumunda, beyin gibi birçok doku etkilenir. Bu tıkanmada, kola giden kan, beyine giden kanın çalınmasıyla beyine gider, bu aynı zamanda tıkanma çalma sendromu olarak da tanımlanır. Kol damarlarının hastalığı, koldaki veya el parmaklarındaki atardamarlarda tıkanma sorunu da olabilir. Hastalarda en sık görülen semptomlar ağrı, kramp hissi, koldaki ağırlık, yorgunluk hissidir. Belirtiler genellikle dinlenme sırasında ortaya çıkmaz. Subklavyen arter tıkanıklık geliştirirse, beyin kol tarafından çalınır ve diğer belirtiler beynin neden olur. Bu belirtiler; Koldaki diğer damarların tıkanması gelişirse, hastalarda görülen semptomlar aşağıdaki gibi olacaktır. Kol damarlarının hastalığına çoğunlukla arteriyoskleroz neden olur. Ayrıca, Buerger hastalığı, Raynaud hastalığı, Takayasu hastalığı, kola pıhtı renk değişikliği, torasik çıkış sendromu gibi faktörler kol damarlarının hastalığına neden olabilir. Hipotenar çekiç sendromu donör ve meme kanserinde kol damarlarında nadir görülen bir hastalık nedenidir. Bu hastalığın, yüksek kolesterol seviyesi, yüksek tansiyon ve diyabeti olan sigara içenlerde yaygın olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, kol damarlarında hastalık gelişimi için risk faktörleri; diyabet, sigara, yüksek tansiyon ve kolesterol yüksekliği olarak görülür. Hastaların şikayetleri kol damarlarında tıkanıklık gösteriyorsa, damarların tıkalı olduğu veya koldan veya elden alınan nabzın azaltılmadığı düşünülür. Bu hastaların koldan alınan kan basıncı her iki kolda da farklılık gösterir. Genellikle sol kol damarlarındaki tıkanıklık daha da gelişir. Kesin tanı için ultrason muayenesi yapılır ve tıkanmayı saptamak için bilgisayarlı tomografi anjiyografi yapılır. Anjiyografi çoğunlukla kasıklarda yapılır ve damarlar ayrıntılı olarak incelenir ve kol ven hastalığı teşhis edilir. Vasküler hastalık tedavisi yerine, hastadaki şikayetlerin nedeni ve ciddiyeti planlanmaktadır. Kanın pıhtılaşmasını azaltan ilaçlar, tıkalı damarlar için bypass ameliyatı ve sempatikektomi tercih edilir. Sigara içiyorsa hastalar sigarayı bırakmalı, diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, kolesterol tedavi edilmeli ve kontrol edilmelidir. Kapalı stentler için balon stent uygulamaları yapılabilir. Bu yöntem, özellikle venin başlangıcında darlık ve tıkanma sorunları varsa çok başarılıdır. Sebep olan ajan endarterektomi ile giderilebilir. Kan akışının vasküler oklüzyonu atlatması için yönlendirildiği bypass operasyonu da çok başarılı sonuçlar verir. Hastalar kol damarlarının tıbbi tedavisini yaşam tarzlarında değişikliklerle destekliyorsa daha iyi bir tedavi sağlanır. Bunlardan en önemlisi, hastanın egzersizi, sigarayı bırakmak, düzenli yürüyüşler, kolesterolü düşürmek için sağlıklı besinler kullanmaktır.