Aksu Masaj İlkgüz

salonu, genellikle karışık aşılarla uygulanan bir aşıdır. Aksu masaj Günümüzde ayrı ayrı uygulanmaya başlanmıştır. Bu aşı, karışık aşılarla tatbik edilen aşıdan farklıdır. Aksu masaj Karışık aşıları olan çocuklar mikrobiyal menenjite karşı korunmaktadır. Başka bir menenjit türü olan “Meningokok Menenjit” mikroplarına karşı korunma bu aşı ile sağlanamaz. Aksu masaj . Bu hastalık ciddi ve tehlikeli bir hastalıktır. Hastaların yaklaşık% 20’sinde ölümle sonuçlanır. Genellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda ve 15-20 yaş arasındaki genç insanlarda görülür. Kolektif bir yaşamın olduğu yerlerde daha yaygındır. Bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler aşılanmalıdır. Normal insanların% 5-10’u taşıyıcı olabilir. Bu insanlar olmasalar bile mikropu enfekte edebilirler. Bağışıklık sistemini geliştirmemiş bebeklere uygulanması gereken bir aşıdır. 9-23 aylık bebekler için, 3 ayda 2 doz, 2-11 yaş arası çocuklar için 1 doz korunma için yeterli olacaktır. Yetişkinlerde aşının tekrar dozu ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bağışıklık sistemi zayıflamış yetişkinler, dalak olarak işlev görmeyen insanlara, özellikle HIV hastalarına aşı yaptırılmalıdır.